Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality > Opatření v zamořené oblasti africkým morem prasat

Opatření v zamořené oblasti africkým morem prasatZamořenou oblastí afrického moru prasat je i katastrální území Lhota u Zlína

 Opatření v zamořené oblasti africkým morem prasat

Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje

a) zákaz lovu divokých prasat, b) zákaz krmení divokých prasat,

c) aktivně vyhledávat a hlásit uhynulá divoká prasata

d) nález uhynulého divokého prasete oznámit neprodleně na KVSZ prostřednictvím těchto kontaktů-telefonní číslo: 577 009 641, mobil: 720 995 201.

Všem chovatelům prasat v jejich hospodářstvích s chovem prasat se nařizuje

  1. a) provést soupis všech kategorií prasat v hospodářství; tento soupis průběžně aktualizovat a na požádání předložit KVSZ,
  2. b) ustájit domácí prasata tak, aby nemohla přijít do kontaktu s divokými prasaty. Prasata divoká nesmějí mít přístup k žádným materiálům, zejména ke krmivu, stelivu, vodě, se kterými mohou následně přijít do styku prasata v hospodářství,
  3. c) zabezpečit, aby žádná prasata nevstupovala do hospodářství a ani neopustila hospodářství bez souhlasu KVSZ,
  4. d) používat účinné dezinfekční prostředky na vstupech do budov a na výstupech z budov, v nichž jsou ustájena prasata, jakož i v hospodářství samotném,
  5. e) chovatelé prasat, kteří přicházejí do styku s prasaty divokými, musí uplatňovat hygienická opatření ke snížení nebezpečí šíření viru afrického moru prasat,
  6. f) nepřivážet do hospodářství jakékoliv materiály, které by mohly být infikovány virem afrického moru prasat,
  7. g) ohlásit veškerá uhynulá anebo nemocná domácí prasata s příznaky nasvědčujícími výskytu nákazy (např. nechutenství, horečka, apatie) a
  8. h) nepřinášet nebo nepřivážet do hospodářství žádné části ulovených nebo uhynulých prasat divokých, ani žádné předměty nebo zařízení, které by mohly být kontaminovány virem afrického moru prasat.

Všem chovatelům prasat určených k domácí porážce se nařizuje ohlásit sedm dní předem prostřednictvím těchto kontaktů - telefonní 577 009 641, mobil: 720 995 201, fax: 577 211 481, email: epodatelna.kvsz@svscr.cz  na KVSZ provedení domácí porážky.

 Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:

a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,

b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Obec je povinna v rámci mimořádného opatření proti šíření afrického moru prasat vést evidenci o drobných chovech prasat na katastru obce Lhota. Každý chovatel prasat je povinen neprodleně nahlásit OÚ Lhota počet a druh (prasnice, kanec, sele). V nejbližší době je také třeba na OÚ podepsat evidenční list o chovu. Neuposlechnutí je podmíněno nepříjemnými sankcemi. Chov nahlaste telefonicky, SMS, mailem, ale potom je třeba přijít podepsat zaznamenaný evidenční zápis (nezapomeňte si vzít občanský průkaz).

Na tel. č. 724 179 499 zavolejte nebo napište SMS (jméno, adresa, počet a druh prasat) anebo využijte email: starosta@lhota-zlin.cz


Menu

Kontakt

Obec Lhota
Lhota 265
763 02 Zlín 4

podatelna@lhota-zlin.cz

Starostka:
Mgr. Jana Kadlečíková

Telefon:
+420 577 991 002
+420 724 179 499

 

Tísňová telefonní čísla

Policie ČR                                   158

Rychlá záchranná služba         155

Hasiči                                           150

Integrovaný záchr.  systém       112

Pranostika

 

Když máj vláhy nedá, červen se předá.

Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.

Nebyl -li červen dostatečně deštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě mnohé bouře.

   

 

 

20. 7. Ilja

Zítra: Vítězslav

Návštěvnost stránek

214079
lhota_footer.jpg