Lhota Zlínský kraj

Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1
UKLIĎME ČESKO
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Výběrové řízení na pozici "účetní" v obci Lhota

Výběrové řízení na pozici "účetní" v obci LhotaDatum konání:
21.2.2023
Datum ukončení:
17.3.2023

 

Obec Lhota vyhlašuje výběrové řízení na pozici „účetní obce“

veřejná zakázka malého rozsahu

                                                                                         

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 Identifikační údaje zadavatele

Obec Lhota

Sídlo:  

 

Lhota 265, 763 02 Zlín

Právní forma:

801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Identifikační číslo:

00568635 Obec není plátcem DPH

Zastoupen:

Mgr. Miroslava Sanytráková, starostka

Kontaktní osoba:

Mgr. Miroslava Sanytráková

Telefon:

577 991 002, 724 179 499

E-mail:

Adresa pro doručování:

starosta@lhota-zlin.cz

OBEC LHOTA, Lhota 265, 763 02 Zlín 4

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Miroslava Sanytráková

 

Předmět plnění

Předmětem výběrového řízení je pracovní pozice účetní obce Lhota.

 

Požadavky na vzdělání:

 • minimálně úplné odborné středoškolské vzdělání ekonomického směru

Další požadavky:

 • znalost podvojného účetnictví, výhodou účetnictví obcí
 • minimálně jeden rok praxe na obdobné pozici
 • rámcová znalost zákona o obcích, o účetnictví a zákoníku práce
 • pokročilá znalost práce s PC – Word, Excel
 • znalost práce v programu GORDIC a PERM výhodou
 • schopnost samostatného jednání
 • vysoká míra osobní odpovědnosti, samostatnosti a komunikativní schopnosti
 • časová flexibilita
 • řidičské oprávnění skupiny B

Charakteristika pracovní pozice:

 • kompletní zpracování účetnictví, včetně vedení účetnictví do Centrálního systému účetních informací státu
 • vedení pokladen
 • správce rozpočtu, rozpočtové účetnictví
 • vedení a účtování mzdové agendy
 • vypracování a podávání daňových přiznání, daňová agenda
 • evidence, účtování majetku, pohledávek a závazků
 • archivace dokumentů
 • evidence a účtování poplatků
 • inventarizace majetku
 • legalizace a vidimace, spisová služba
 • Czech Point
 • zpracování statistických výkazů
 • výkaznictví - integrovaný informační systém státní pokladny
 • zajišťování platebního styku s bankami
 • další administrativní práce dle požadavku obce

Podmínky:

 • předpokládaný nástup od 1.4.2023
 • pracovní poměr: na dobu neurčitou – plný úvazek
 • platové zařazení dle nařízení vlády č.264/2022 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 9.platová třída, stupeň dle praxe
 • průběžné vzdělávání

Výhodou uchazečů je:

 • osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky 512/2002 Sb. , o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
 • účtování DPH, výkazy DPH, kontrolní hlášení
 • znalost vedení účetnictví územně samosprávných celků

Lhůta pro podání přihlášky: do 17.3.2023 do 12.00 hodin, na přihlášky doručené po tomto datu nebude brán zřetel.

Nabídky nebudou vráceny a budou zadavatelem archivovány ke zdokumentování průběhu zadávacího řízení.

 

Způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášky s požadovanými doklady označené „Výběrové řízení - účetní obce - neotvírat“ doručit doporučenou poštou, datovou schránkou, kurýrní službou na adresu: Obec Lhota, Lhota 265, 763 02 Zlín 4 nebo osobně podat v pracovní dny od 8:00 do 12:00 hodin, v pondělí a ve středu od 8.00 do 17 hodin, na podatelně zadavatele.

 

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno a příjmení uchazeče, titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:

 • strukturovaný životopis uchazeče včetně jeho kontaktních údajů
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání uchazeče
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • další doklady, které se týkají odborné způsobilosti uchazeče
 • kontakt

Upozornění:

 • vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodů toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
 • o výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči informováni.
 • vybraní uchazeči, kteří splní všechny požadavky, budou vyzváni k osobnímu pohovoru.

Ve Lhotě dne  21. 2. 2023                          

  Mgr. Miroslava Sanytráková, starostka obce Lhota

Vyvěšeno na ÚD:   21. 2. 2023      10:00     

Sňato:                     17. 3. 2023      12:00