Lhota Zlínský kraj

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > Nezahrnuté do nové struktury > Krizové situace, mimořádné události > Krizové situace, ochrana obyvatel

Krizové situace, ochrana obyvatel

Krizové situace, ochrana obyvatel

Rizika v okolí

Rizika v okolí

Vaše cesty k bezpečí

Vaše cesty k bezpečí

Příručka: Pro případ ohrožení

Příručka: Pro případ ohrožení

Improvizované ukrytí

Improvizované ukrytí

Povodeň

Před a po povodni

Jak se chovat při mimořádných událostech

Krizový plán.pdf

Co mám znát

? 150 ? 155 ? 156 ? 158 ? 112 ?

Tísňová volání

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii chemického zařízení - cisterny...), která ohrožuje osoby nebo majetek, okamžitě volejte číslo 150 - Hasičský záchranný sbor
Při předávání zprávy uveďte:
• kde hoří
• co hoří
• své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte
• po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy o požáru.
Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život. Přivolává se prostřednictvím telefonu 155 - Zdravotnická záchranná služba.
Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestního činu volejte telefonní číslo 158 - Policie ČR nebo 156 - Městská policie.

Telefonní tísňové číslo 112 také splní funkci čísel 150,155,158

Když zazní siréna

Pro případ ohrožení - krizový plán

Informace občanům, jak se chovat při mimořádných událostech

Charakter možného ohrožení území obce:

Povodeň:přirozená povodeň na místním potoku
Únik toxických látek:únik toxických látek z mobilních zdrojů (cisterny)
Další možné typy plošného ohrožení: vichřice, sněhová kalamita, dlouhotrvající extrémní mrazy, epidemie, plošné rozrušení zástavby (výbuch plynu, pád letadla, terorizmus).

Způsob varování obyvatelstva

V případě hrozby nebo vzniku mimořádné události je varování obyvatel zajištěno koncovými prvky systému varování–sirénami. Varovným signálem je „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“. Je to kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin.

Kromě tohoto signálu existuje v ČR ještě signál „POŽÁRNÍ POPLACH“. Tento signál je vyhlašován rotační sirénou přerušovaným tónem po dobu jedné minuty (25s – 10s – 25s). Signál slouží ke svolání jednotek sborů dobrovolných hasičů.

Obecné zásady chování obyvatelstva po přijetí informace o mimořádné události

• SNAŽTE SE ZÍSKÁVAT informace z oficiálních zdrojů (regionální rozhlas a televize), a respektujte je
• NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy
• VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby
• NETELEFONUJTE zbytečně, nepřetěžujte telefonní síť
• NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci
• POMÁHEJTE ostatním, zejména starým, nemocným, nemohoucím a nevidomým lidem
• UVĚDOMTE SI, že lidský život a zdraví je na prvním místě; záchrana majetku až potom
• VŽDY UPOSLECHNĚTE pokynů příslušníků záchranných jednotek a evakuačních orgánů
Jedná-li se o únik plynné toxické látky, dbejte těchto zásad
• Zůstaňte doma ! Jste-li na ulici, ukryjte se v nejbližší budově nebo se vraťte domů, využijte vyšších pater a místností po větru.
• Uzavřete okna a dveře.
• Zatěsněte rámy oken a dveří, klíčové dírky, otvory pro poštu ap. (lepicí páska), vypněte ventilaci, větrací systémy, klimatizaci.
• Připravte si improvizované prostředky ochrany:
o na dýchací cesty vlhkou tkaninu, převažte punčochou nebo šálou ať máte volné ruce,
o na oči těsné brýle (plavecké, lyžařské s utěsněnými otvory)
• Vyvarujte se větší fyzické námahy, dýchejte co nejúsporněji
• Sledujte mediální informace, budovu opusťte výhradně na pokyn záchranářů.
Bude-li nařízena evakuace, v zájmu každého občana je uposlechnout !

V případě nařízené evakuace osob z ohrožené zóny dostanou občané všechny důležité informace mluveným sdělením prostřednictvím elektronických sirén, mobilních sirén a megafonů, vysílání regionálních rozhlasových stanic, nebo si je přečtou na úřední desce.

Je důležité nařízení a pokynů k evakuaci uposlechnout a respektovat je.
Občanům to nařizuje nejen zákon, ale je to především jejich vlastní zájem !

Do míst soukromého náhradního ubytování (u příbuzných nebo známých) nebo organizovaného náhradního ubytování (MŠ Lhota, KD), se můžete přepravit
• a) vlastním dopravním prostředkem (samovolná evakuace)
• b) pěšky (samovolná evakuace)
• c) organizovaným dopravním prostředkem (autobusem MHD, řízená evakuace)
Využijete-li k evakuaci osobního vozidla
• Důsledně dbejte příkazů pracovníků řídících dopravu a organizaci odstavných parkovišť
• Užitečně naplňte zavazadlový prostor
• Nabídněte volné místo
• Uvědomte si, že pomaleji znamená někdy rychleji !!!
Zásady pro opuštění bytu:
• Uhasit otevřený oheň v topidlech
• Vypnout elektrické spotřebiče (mimo mrazniček)
• Uzavřít hlavní uzávěr vody a plynu
• Domácí zvířata opatřit dostatkem potravy a vody a ponechat v bytě
• Uzamknout byt, dveře označit oznámením o opuštění bytu a s evakuačním zavazadlem se dostavit na místo dle pokynů
• Dětem vložit do kapsy jmenovku s adresou
• Ověřit, zda i sousedé vědí o vyhlášení evakuačních opatření.

Evakuační zavazadlo (doporučený obsah pro pěší dospělou osobu)

• Základní trvanlivé potraviny minimálně na 24 hodin - konzervy, trvanlivý salám, balený chléb, pitnou vodu
• Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor
• Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a drobné cennosti
• Přenosný radiopřijímač s náhradními bateriemi, svítilnu
• Toaletní a hygienické potřeby
• Osobní léky
• Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel, přikrývku

Vždy jednejte s rozvahou, nepodporujte chaos.
Bez zmatků a paniky se každá situace zvládá lépe !