Lhota Zlínský kraj

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > Nezahrnuté do nové struktury > Krizové situace, mimořádné události > Únik nebezpečných látek

Únik nebezpečných látek

Činnost v oblasti ohrožené únikem nebezpečných látek

 • Nebezpečné látky jsou přírodní nebo syntetické látky, které svými chemickými, fyzikálními, toxikologickými nebo biologickými vlastnostmi samostatně nebo v kombinaci mohou způsobit ohrožení života, zdraví nebo majetku. Všeobecně pod nebezpečnými látkami rozumíme chemické, radioaktivní nebo biologické látky. Únik nebezpečných látek může být způsobený destrukcí stacionárního zdroje nebezpečné látky (výrobní zařízení, sklad, zařízení používající nebezpečnou látku aj.) nebo z mobilního zdroje při přepravě nebezpečné látky (auta nebo železniční vagóny určené na přepravu nebezpečných látek).

V případě úniku nebezpečné chemické látky

 • Nebezpečné chemické látky způsobují poškozené centrálního nervového systému, dýchacích orgánů, zažívacího traktu, poškození kůže nebo narušují metabolismus postiženého. V případě havárie spojené s únikem nebezpečných chemických látek působí na okolí v podobě plynu nebo výparů.
 • Když zazní siréna:
 • Okamžitě se ukryjte
 • Vyhledejte úkryt v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům. Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově.
 • Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.
 • Zapněte rádio nebo televizi
 • Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Tyto informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými sirénami.

V případě úniku nebezpečné biologické látky

 • Nebezpečné biologické látky mohou být použité ve formě aerosolu (bakterie, výtrusy) vytvořeného v ovzduší nebo pronikající uzavřeným prostorem přímo nebo prostřednictvím větracích zařízení, vypuštěním infikované hmyzu (vši, blechy, mouchy apod.), infikováním vodních zdrojů, potravin nebo krmiv. Postižený požití biologických prostředků zpravidla nezjistí ihned. Při podezření jejich požití se výskyt zjišťuje odběrem vzorků a následnou mikrobiologickou analýzou.
 • Při podezření z úniku nebo při úniku biologické látky resp. při použití biologických prostředků postupujte tak, jako při úniku nebezpečné chemické látky.

Zásady chování  při nehodě mobilní stanice, která přepravuje nebezpečnou látku

Když jste účastníkem dopravní nehody, při které došlo k úniku nebezpečné látky:

 • odstavte vozidlo, podle možností mimo dosah působení nebezpečné látky tak, aby zůstala zachována přístupnost komunikace pro příchod záchranných složek
 • když jste se neočekávaně ocitli v dosahu působení nebezpečné látky zastavte motor vozidla a urychleně opusťte zamořený prostor, chraňte si dýchací cesty kapesníkem
 • bez ohrožení vlastního života zjistěte, co se stalo, v žádném případě se nepřibližujete k havarovanému dopravnímu prostředku
 • oznamte nehodu hasičskému záchrannému sboru, zdravotní záchranné službě nebo policii ČR
 • nedotýkejte se nebezpečné látky ani předmětů, které by mohly být kontaminované
 • po příchodu záchranných složek se řiďte pokyny velitele zásahu nebo policie