Lhota Zlínský kraj

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > Nezahrnuté do nové struktury > Krizové situace, mimořádné události > Varování obyvatelstva

Varování obyvatelstva

Když zazní siréna:                

 • Okamžitě se ukryjte
 • Vyhledejte úkryt v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům. Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově.
 • Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.
 • Zapněte rádio nebo televizi
 • Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Tyto informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými sirénami.

VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA V PŘÍPADĚ VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Za základní způsob varování obyvatelstva je považováno vyhlášení varovných signálů - poplachové rotační (motorové) sirény, elektronické sirény či mobilní sirény a dalších zařízení s vlastnostmi elektronických sirén (např. obecní rozhlasy). Obecně tyto prvky nazýváme jako koncové prvky varování.
Včasné a správné provedení varování a prvotního tísňového informování je jednou ze základních podmínek úspěšné realizace opatření na ochranu obyvatelstva a zahájení komunikace orgánů krizového řízení s obyvatelstvem v ohrožení. Pro zabezpečení tohoto úkolu je na území ČR budován a provozován Jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV).
Základní legislativní normou řešící způsob a zodpovědnost za varování na území ČR, kraje, obce s rozšířenou působností a obce vůči občanům řeší zákon č. 239/2000 Sb. (o IZS). Je zde také určená povinnost provozovatele technického zařízení při havárii vůči svým zaměstnancům tyto varovat. Dle této normy je za technické, provozní a organizační zabezpečení JSVV odpovědný HZS ČR. Uvedený zákon také stanovuje povinnost provozovatelů hromadných sdělovacích prostředků uveřejňovat tísňové informace (§32).

Oblast využití médií pro poskytování tísňových informací je upravena zákonem:

 • č.      231/2001 Sb. (o provozování rozhlasového a televizního vysílání), § 32;
 • č.      239/2000 Sb. (zákon o IZS), § 32;
 • č.      240/2000 Sb. (krizový zákon), § 30;
 • č.      254/2001 Sb. (zákon o vodách), část věnovaná ochraně před povodněmi.

Pro předávání varovné informace koncovým prvkem varování se využívají předem stanovená akustická znamení - signál, po jehož přijetí jsou realizována ochranná opatření a činnosti. Po provedení varovného signálu je realizováno verbální tísňové informování obyvatelstva.
Náhradní způsob varování je organizován v případě výpadku či poruše JSVV. Pro tento případ lze využít všech dostupných komunikačních prostředků uvedených s ohledem na konkrétní podmínky.
Varovná informace má charakter akustický (zvukový), verbální (mluvený) nebo optický (obrazový). Pro jejich šíření se využívají:

 • koncové  prvky varování (KPV) - základní prostředek pro zabezpečení varování  obyvatelstva v rámci provozovaného Jednotného systému varování a  vyrozumění na území ZK;
 • rozhlasové  a televizní vysílání - umožňuje plošnou informovanost a varování obyvatelstva na území kraje při vzniku mimořádné události,
 • mobilní  vyhlašovací prostředky (mobilní sirény HZS, VRZ na služ.vozidlech HZS, Policie ČR a Městské policie);
 • telefonní zprávy a textové zprávy SMS na mobilní telefony;
 • přímé varování občanů příslušníky složek IZS, případně dalšími pověřenými  osobami;
 • spojky -  osoby pověřené k zabezpečení přímého (osobního) předání varovné informace obyvatelům ohrožené oblasti.

K informování o ukončení ohrožení bude využit obdobný způsob jako při jejich vyhlašování.

ROZDĚLENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA PROVEDENÍ VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA

Odpovědnost za varování obyvatelstva
Odpovědnost v oblasti zabezpečení varování obyvatelstva na území kraje má Hejtman - předseda Bezpečnostní rady zK. Úkoly spojené s touto činností zabezpečuje prostřednictvím KOPIS.
Odpovědnost na území obce s rozšířenou působností má starosta (primátor) obce s rozšířenou působností. Úkoly spojené s tímto opatřením zabezpečuje prostřednictvím příslušného OPIS ÚO (CTV) nebo KOPIS.
Odpovědnost na území obce má starosta obce. Úkoly spojené s tímto opatřením zabezpečuje prostřednictvím příslušného OPIS ÚO, KOPIS nebo přímo pověřenou osobou (pomocí tlačítka místního ovládání).
Odpovědnost za varování vůči svým zaměstnancům u subjektů provozujících technické zařízení při havárii má jejich provozovatel (zákon 239/2000 Sb. §24).
Odpovědnost za technické prostředky varování
Zodpovědnost za provozní a organizační zabezpečení "Jednotného systému varování a vyrozumění" na území kraje má HZS Zlínského kraje.