Lhota Zlínský kraj

Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15
PIETNÍ AKT - UCTĚNÍ PAMÁTKY
16
ZELENINA JUVITA
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
ZÁJEZD FLORIA KROMĚŘÍŽ
30 1 2 3
Přerušení dodávky elektrické energie
4 5
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Veřejné zakázky

Výběrové řízení - účetní obce Lhota

Obor Personalistika
Cena 0,00 Kč
Rozsah zakázka malého rozsahu
Předmět zakázka na služby
Evidenční číslo
Uzávěrka 17. 03. 2023 12:00
Termín realizace 21. 2. 2023 - 17. 3. 2023
Popis Předmět plnění Předmětem výběrového řízení je pracovní pozice účetní obce Lhota. Požadavky na vzdělání: - minimálně úplné odborné středoškolské vzdělání ekonomického směru Další požadavky: - znalost podvojného účetnictví, výhodou účetnictví obcí - minimálně jeden rok praxe na obdobné pozici - rámcová znalost zákona o obcích, o účetnictví a zákoníku práce - pokročilá znalost práce s PC – Word, Excel - znalost práce v programu GORDIC a PERM výhodou - schopnost samostatného jednání - vysoká míra osobní odpovědnosti, samostatnosti a komunikativní schopnosti - časová flexibilita - řidičské oprávnění skupiny B Charakteristika pracovní pozice: - kompletní zpracování účetnictví, včetně vedení účetnictví do Centrálního systému účetních informací státu - vedení pokladen - správce rozpočtu, rozpočtové účetnictví - vedení a účtování mzdové agendy - vypracování a podávání daňových přiznání, daňová agenda - evidence, účtování majetku, pohledávek a závazků - archivace dokumentů - evidence a účtování poplatků - inventarizace majetku - legalizace a vidimace, spisová služba - Czech Point - zpracování statistických výkazů - výkaznictví - integrovaný informační systém státní pokladny - zajišťování platebního styku s bankami - další administrativní práce dle požadavku obce Podmínky: - předpokládaný nástup od 1.4.2023 - pracovní poměr: na dobu neurčitou – plný úvazek - platové zařazení dle nařízení vlády č.264/2022 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 9.platová třída, stupeň dle praxe - průběžné vzdělávání Výhodou uchazečů je: - osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky 512/2002 Sb. , o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů - účtování DPH, výkazy DPH, kontrolní hlášení - znalost vedení účetnictví územně samosprávných celků Lhůta pro podání přihlášky: do 17.3.2023 do 12.00 hodin, na přihlášky doručené po tomto datu nebude brán zřetel. Nabídky nebudou vráceny a budou zadavatelem archivovány ke zdokumentování průběhu zadávacího řízení. Způsob a místo doručení přihlášek: Přihlášky s požadovanými doklady označené „Výběrové řízení - účetní obce - neotvírat“ doručit doporučenou poštou, datovou schránkou, kurýrní službou na adresu: Obec Lhota, Lhota 265, 763 02 Zlín 4 nebo osobně podat v pracovní dny od 8:00 do 12:00 hodin, v pondělí a ve středu od 8.00 do 17 hodin, na podatelně zadavatele. Náležitosti písemné přihlášky: - jméno a příjmení uchazeče, titul uchazeče - datum a místo narození uchazeče - státní příslušnost uchazeče - místo trvalého pobytu uchazeče - datum a podpis uchazeče K přihlášce uchazeč připojí následující doklady: - strukturovaný životopis uchazeče včetně jeho kontaktních údajů - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání uchazeče - souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů - další doklady, které se týkají odborné způsobilosti uchazeče - kontakt Upozornění: - vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodů toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. - o výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči informováni. - vybraní uchazeči, kteří splní všechny požadavky, budou vyzváni k osobnímu pohovoru. Ve Lhotě dne 21. 2. 2023
Zpět do archivu