Lhota Zlínský kraj

Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28
Juvita - zelenina a ovoce
29
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
30 1 2
VÁNOČNÍ DÍLNY A JARMARK
Pojízdná prodejna Moravos
Sobotní hon - upozornění pro občany
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech
 

Místní obecně závazné vyhlášky a nařízení

č. OZV  Název vyhlášky Účinnost
01/2020 Vnitřní směrnice.pdf  
01/2020 Ceník úhrad za zřizování věcných břemen.pdf  
  Řád veřejného pohřebiště 2020.pdf  
02/2021 OZV O místním poplatku za obecní systém odp. hospodářství.pdf  
01/2019 O místním poplatku ze psů 1-2019.pdf  
01/2016 Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje 15.07.2016
03/2016 OZV 3 2016.pdf 04.05.2016
01/2016 OZV o poplatku za odpady 01.03.2016
06/2013 OZV zrušuje OZV 1/1995  01.08.2013
05/2013 OZV zrušuje OZV 3/2007  01.08.2013
04/2013 OZV zrušuje OZV 2/1991  01.08.2013
02/2013 OZV o místním poplatku ze psů  19.04.2013

03/2011

OZV o akcích typu technopárty       Oznámení o písařské chybě ze dne 4.4.2013

01.07.2011
01/2008 OZV o pohybu psů 01.01.2009
02/2007 OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 01.02.2007
01/2005 OZV Požární řád 01.12.2005
01/2005 Přílohy k POŽÁRNÍMU ŘÁDU aktuální.docx 26.09.2018

Mimořádné události