Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Místní obecně závazné vyhlášky a nařízení

č. OZV  Název vyhlášky Účinnost
 01/2016 Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje 15.07.2016
03/2016
OZV 3 2016.pdf 04.05.2016
 01/2016 OZV o poplatku za odpady 01.03.2016
 06/2013 OZV zrušuje OZV 1/1995  01.08.2013
 05/2013 OZV zrušuje OZV 3/2007  01.08.2013
 04/2013 OZV zrušuje OZV 2/1991  01.08.2013
 02/2013 OZV o místním poplatku ze psů  19.04.2013

 03/2011

OZV o akcích typu technopárty       Oznámení o písařské chybě ze dne 4.4.2013

01.07.2011
 01/2008 OZV o pohybu psů 01.01.2009
 02/2007 OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 01.02.2007
 01/2005 OZV Požární řád 01.12.2005
 01/2005 Přílohy k POŽÁRNÍMU ŘÁDU aktuální.docx 26.09.2018

Mimořádné události

Plán činnosti krizového štábu obce při mimořádné události

Povodňový plán

Přehled možných zdrojů rizik a analýza ohrožení na katastru obce LHOTA

Menu

Kontakt

Obec Lhota
Lhota 265
763 02 Zlín 4

podatelna@lhota-zlin.cz

Starostka:
Mgr. Miroslava Sanytráková

Telefon:
+420 577 991 002
+420 724 179 499

 

Tísňová telefonní čísla

Policie ČR                                   158

Rychlá záchranná služba         155

Hasiči                                           150

Integrovaný záchr.  systém       112

Pranostika

O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře

Na Štědrý večer hvězdičky, ponesou vajíčka slepičky

19. 12. Ester

Zítra: Dagmar

Návštěvnost stránek

262278
lhota_footer.jpg