Lhota Zlínský kraj

Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Výběrové řízení na pozici "účetní" v obci Lhota
28
Výběrové řízení na pozici "účetní" v obci Lhota
1
Výběrové řízení na pozici "účetní" v obci Lhota
2
Výběrové řízení na pozici "účetní" v obci Lhota
3
Výběrové řízení na pozici "účetní" v obci Lhota
4
Výběrové řízení na pozici "účetní" v obci Lhota
5
Výběrové řízení na pozici "účetní" v obci Lhota
6
Výběrové řízení na pozici "účetní" v obci Lhota
7
Výběrové řízení na pozici "účetní" v obci Lhota
8
Výběrové řízení na pozici "účetní" v obci Lhota
9
Výběrové řízení na pozici "účetní" v obci Lhota
10
Výběrové řízení na pozici "účetní" v obci Lhota
11
Výběrové řízení na pozici "účetní" v obci Lhota
12
Výběrové řízení na pozici "účetní" v obci Lhota
13
Výběrové řízení na pozici "účetní" v obci Lhota
14
Výběrové řízení na pozici "účetní" v obci Lhota
15
Výběrové řízení na pozici "účetní" v obci Lhota
16
Výběrové řízení na pozici "účetní" v obci Lhota
17
Výběrové řízení na pozici "účetní" v obci Lhota
18 19
20 21
Zelenina Juvita
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
UKLIĎME ČESKO
2
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Informace o zpracovani osobnich udaju[1].pdf

Žádost o poskytnutí informace.docx

Kontakt na osobu - pronájem obecních prostor a vydávání nádobí: Tel. 602269979

Zelenina Juvita

Datum konání: 21. 3. 2023

Zelenina Juvita Uherský Brod bude v úterý 21.3. od 10:40 do 11:00 h, 

prodávat certifikované sadbové brambory z Vysočiny, sazenice jahod, cibulku sazečku, česnek, cibuli, konzumní brambory, jablka a další ovoce a zeleninu. 

Dále nabízí žampiony, hlívu ústřičnou, maďarskou čalamádu, olejové svíčky a med.

Řidič přijímá objednávky na sadbové brambory na telefonním čísle: 777 897 272 

Leták sadba Tom 2023.pdf


Publikováno 20. 3. 2023 7:24

UKLIĎME ČESKO

Datum konání: 1. 4. 2023

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE LHOTĚ

VÁS ZVE 1. dubna 2023 od 14.00hod 

NA VRCHOVICI, 

kde uklidíme v rámci akce Ukliďme Česko, naši často využívanou oblast "VRCHOVICI".

Pytle a rukavice jsou zajištěny, nezapomeňte na pevnou obuv. 

Ukliďme ČESKO.pdf


Publikováno 17. 3. 2023 8:17

Finanční podpora Nadace ČEZ

Obec Lhota pořídila pro JPO šest páru zásahové obuvi Holík Lukov GII a čtyři kusy lehkých zásahových přileb SICOR EOM. Pořízení těchto osobních ochranných prostředků proběhlo za finanční podpory Nadace ČEZ, která přispěla částkou 34.909,- Kč.

Celková cena projektu byla 48.786,- Kč, částka v hodnotě 13.877,- Kč byla uhrazena z rozpočtu obce Lhota.

Touto cestou bychom rádi poděkovali Nadaci ČEZ za poskytnutí finanční podpory obci Lhota, čímž došlo k navýšení akceschopnosti místní jednotky požární ochrany.

 propagace_web.jpg


Publikováno 7. 3. 2023 9:08

Místní knihovna

MÍSTNÍ  KNIHOVNA  VE  LHOTĚ JE

od  BŘEZNA 2023 opět OTEVŘENA 

ÚTERÝ 17 -19hVíce zde: https://www.lhota-zlin.knihovna.cz/


Publikováno 6. 3. 2023 11:30

Výběrové řízení na pozici "účetní" v obci Lhota

Datum konání: 21. 2. 2023 - 17. 3. 2023

 

Obec Lhota vyhlašuje výběrové řízení na pozici „účetní obce“

veřejná zakázka malého rozsahu

                                                                                         

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 Identifikační údaje zadavatele

Obec Lhota

Sídlo:  

 

Lhota 265, 763 02 Zlín

Právní forma:

801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Identifikační číslo:

00568635 Obec není plátcem DPH

Zastoupen:

Mgr. Miroslava Sanytráková, starostka

Kontaktní osoba:

Mgr. Miroslava Sanytráková

Telefon:

577 991 002, 724 179 499

E-mail:

Adresa pro doručování:

starosta@lhota-zlin.cz

OBEC LHOTA, Lhota 265, 763 02 Zlín 4

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Miroslava Sanytráková

 

Předmět plnění

Předmětem výběrového řízení je pracovní pozice účetní obce Lhota.

 

Požadavky na vzdělání:

 • minimálně úplné odborné středoškolské vzdělání ekonomického směru

Další požadavky:

 • znalost podvojného účetnictví, výhodou účetnictví obcí
 • minimálně jeden rok praxe na obdobné pozici
 • rámcová znalost zákona o obcích, o účetnictví a zákoníku práce
 • pokročilá znalost práce s PC – Word, Excel
 • znalost práce v programu GORDIC a PERM výhodou
 • schopnost samostatného jednání
 • vysoká míra osobní odpovědnosti, samostatnosti a komunikativní schopnosti
 • časová flexibilita
 • řidičské oprávnění skupiny B

Charakteristika pracovní pozice:

 • kompletní zpracování účetnictví, včetně vedení účetnictví do Centrálního systému účetních informací státu
 • vedení pokladen
 • správce rozpočtu, rozpočtové účetnictví
 • vedení a účtování mzdové agendy
 • vypracování a podávání daňových přiznání, daňová agenda
 • evidence, účtování majetku, pohledávek a závazků
 • archivace dokumentů
 • evidence a účtování poplatků
 • inventarizace majetku
 • legalizace a vidimace, spisová služba
 • Czech Point
 • zpracování statistických výkazů
 • výkaznictví - integrovaný informační systém státní pokladny
 • zajišťování platebního styku s bankami
 • další administrativní práce dle požadavku obce

Podmínky:

 • předpokládaný nástup od 1.4.2023
 • pracovní poměr: na dobu neurčitou – plný úvazek
 • platové zařazení dle nařízení vlády č.264/2022 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 9.platová třída, stupeň dle praxe
 • průběžné vzdělávání

Výhodou uchazečů je:

 • osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky 512/2002 Sb. , o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
 • účtování DPH, výkazy DPH, kontrolní hlášení
 • znalost vedení účetnictví územně samosprávných celků

Lhůta pro podání přihlášky: do 17.3.2023 do 12.00 hodin, na přihlášky doručené po tomto datu nebude brán zřetel.

Nabídky nebudou vráceny a budou zadavatelem archivovány ke zdokumentování průběhu zadávacího řízení.

 

Způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášky s požadovanými doklady označené „Výběrové řízení - účetní obce - neotvírat“ doručit doporučenou poštou, datovou schránkou, kurýrní službou na adresu: Obec Lhota, Lhota 265, 763 02 Zlín 4 nebo osobně podat v pracovní dny od 8:00 do 12:00 hodin, v pondělí a ve středu od 8.00 do 17 hodin, na podatelně zadavatele.

 

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno a příjmení uchazeče, titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:

 • strukturovaný životopis uchazeče včetně jeho kontaktních údajů
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání uchazeče
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • další doklady, které se týkají odborné způsobilosti uchazeče
 • kontakt

Upozornění:

 • vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodů toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
 • o výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči informováni.
 • vybraní uchazeči, kteří splní všechny požadavky, budou vyzváni k osobnímu pohovoru.

Ve Lhotě dne  21. 2. 2023                          

  Mgr. Miroslava Sanytráková, starostka obce Lhota

Vyvěšeno na ÚD:   21. 2. 2023      10:00     

Sňato:                     17. 3. 2023      12:00


Publikováno 4. 1. 2023 10:17

Místní poplatky za rok 2023

Poplatky roku 2023 se vybírají od 1. 3. 2023 do 30. 4. 2023vždy v pondělí a ve středu od 7.00 do 17 hodin:

 Místní poplatky :

 děti 1-18let………….400Kč/rok

osoba 19 – 79 let ….650Kč/rok

osoby starší 80 let…400Kč/rok

stočné .....….300Kč/osoba/rok

                           pes…………200Kč/rok, každý další 300Kč/rok

Zůstává známkový evidenční systém nádob pro vývoz komunálního odpadu. Jakmile uhradíte zákonný poplatek za provoz systému shromažďování,… a odstraňování komunálního odpadu bude Vám na Obecním úřadě ve Lhotě přidělena známka (kdo hradí poplatky přes účet 12727661/0100, pokud můžete, prokažte platbu při vyzvednutí známky). Známka se přiděluje dle směrnice č. 1/2020. Poplatníci jsou jako každoročně odměněni za třídění odpadů - zdarma 2pytle/os. na třídění plastů. Od května budou vyváženy pouze nádoby mající známku pro rok 2023. 

Termíny svozu odpadu 2023.pdf


Publikováno 2. 3. 2022 10:30

JÓGA ve Lhotě

Začíná nové pololetí a s ním i nový kurz jógy.

Místo, čas i cena zůstávají stejné - pondělí 20.00 - 21.30hod v KD Lhota.

Ukázková lekce je opět pro všechny zdarma, aby si mohli jógu nezávazně vyzkoušet i ti, kteří vůbec nevědí, o co jde.  

Ukázková lekce proběhne ve Lhotě v pondělí 30. ledna v čase 20:00 - 21:30 hod.

LHOTA.jpg

 

http://www.jogazlin.cz/

 


Publikováno 5. 9. 2022 14:30

Tříkrálová sbírka 2023

Děkujeme všem občanům za podporu a pomoc. 

Ve Lhotě se v rámci sbírky vybíralo do 5 kasiček a celková částka činí 42 490Kč.

Na stránkách Charity jsou zveřejněny výsledky v jednotlivých obcích, děkovný dopis s výnosem sbírky dle farností a děkanátů (také v příloze).

https://www.zlin.charita.cz/trikralova-sbirka-na-zlinsku/vytezek-a-vyuziti-sbirky/vynos-sbirky-na-zlinsku-2023/

 

 


Publikováno 18. 1. 2023 11:06

Zelená úsporám Light

Ministerstvo životního prostředí začalo přijímat žádosti o dotace z dotačního programu Nová zelená úsporám Light. Je zacílena na vlastníky rodinných domů a trvale obývaných rekreačních objektů, kteří jsou nejvíce ohroženi energetickou chudobou (má pomoci zejména domácnostem seniorů a dalších nejzranitelnějších skupin obyvatel, kteří čelí rostoucím cenám energií). Dotaci lze využít na zateplení fasády, střechy, stropu, podlahy, výměnu oken a vchodových dveří). Veškeré informace o programu najdete na: https://novazelenausporam.cz/, kontaktní telefony pro dotazy: 725 308 490 (prac. dny 8:00 – 16:00 hod), viz. příloha.

 

 

Týká se především

Podmínky:

 • žadatel musí být (spolu)vlastník domu a mít v domě trvalý pobyt před 12. 9. 2022
 • žadatel i všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně

NEBO

 • žadatel kdykoli v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu)
 • Podporu nelze poskytnout pokud je žadatel či dům v exekuci!

KAM SE OBRÁTIT:

podstatná role Místních akčních skupin (MAS) - Lhota patří do MAS Severní Chřiby a Pomoraví, z.s. a Energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS)

–zajišťují odborný posudek nezbytný k podání žádosti (MAS/EKIS) a potvrzují závěrečnou zprávu o realizaci opatření (MAS/EKIS)

–asistují s dalšími úkony (zřízení identity občana, podání žádosti…)

administraci žádostí provádí SFŽP ČR

veškeré informace o programu: https://novazelenausporam.cz/ 

seznam MAS: http://databaze.nsmascr.cz/

seznam EKIS: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS

Kontaktní telefon pro dotazy: 725 308 490 (prac. dny 8-16:00)


Publikováno 16. 1. 2023 14:55

Výkup surových kůží

Firma RAMOS provede pravidelný výkup surových kůží ve dnech: 

27.1, 3.3., 6.4., 12.5., 28.7., 1.9., 6.10.,10.11. a 15.12, a to vždy v 15.40 - 15.45hod u místního obchodu

Plakat.pdf


Publikováno 3. 1. 2023 15:03