Lhota Zlínský kraj

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17
Memoriál Martina Mikeštíka - nohejbalový turnaj
18
19 20 21
Zapisování stavu vodoměrů
22
Zapisování stavu vodoměrů
23
Komunální volby 2022
Zapisování stavu vodoměrů
24
Komunální volby 2022
Zapisování stavu vodoměrů
Zvěřinové hody na chatě
25
Zapisování stavu vodoměrů
26
Zapisování stavu vodoměrů
27
Zapisování stavu vodoměrů
28
Zapisování stavu vodoměrů
29
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Zapisování stavu vodoměrů
30
Zapisování stavu vodoměrů
1
Zapisování stavu vodoměrů
2
Zapisování stavu vodoměrů
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Czech POINT

Czech POINT

Co je CZECH POINT?  Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde  každý může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Tato služba není určena k         nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného  výstupu z příslušného registru.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit takovou službu pro komunikaci občana se státem a to prostřednictvím jednoho místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.

Na obecním úřadě Lhota, v kanceláři označené logem Czech POINT, získají občané ověřené výpisy z dosud zpřístupněných centrálních evidencí a rejstříků na jednom místě a na počkání.

V současné době se jedná o tyto ověřené výstupy z centrálních registrů:

 • výpis z katastru nemovitostí,
 • výpis z obchodního rejstříku,
 • výpis ze živnostenského rejstříku,
 • výpis z Rejstříku trestů ČR,
 • výpis z bodového hodnocení osob z Centrálního registru řidičů (karty řidiče),
 • výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách,
 • autorizace přístupu do registru účastníků provozu MAISOH (Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství).

1. VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

 • Výstup může požadovat anonymní žadatel.
 • Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže, atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.
 • Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč. 

2. VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

 • Výstup může požadovat anonymní žadatel. 
 • Výpis lze požadovat na základě znalosti identifikačního čísla (IČ) podnikatelského subjektu.
 • Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč. 

3. VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

 • Výstup může požadovat anonymní žadatel. 
 • Výpis lze požadovat na základě znalosti identifikačního čísla (IČ) podnikatelského subjektu.
 • Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč. 
 • Na odboru Živnostenský úřad lze však vedle služeb Czech POINT požádat o výpis ze živnostenského rejstříku dle § 60 živnostenského zákona. Výpis je pak zpoplatněn pouze částkou 20 Kč za každou započatou stránku.

4. VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ ČR

 • Podle § 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán; tuto žádost úřad archivuje dle zákona.
 • Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalé pobytu v České republice.
 • Jestliže o výpis z Rejstříku trestů žádá zmocněnec, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a prokázat svoji totožnost. 
 • V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z Rejstřík trestů elektronicky, zaplatí klient podle zákona za tento výpis 50,- Kč (bez ohledu na počet stran) jako správní poplatek úřadu za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů. Na tento výpis se nevylepuje žádný kolek.
 • V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být manuálně zpracována na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle § 11 odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění – tedy formou papírové žádosti. Systém Czech POINT umožňuje vytisknout žadateli tuto papírovou žádost již předvyplněnou jeho osobními údaji, které sdělil obsluze pracoviště Czech POINT. V tomto případě se neplatí správní poplatek úřadu, ale vylepí se kolek v hodnotě 50,- Kč a žádost úřad pošle ke zpracování na Rejstřík trestů.

5. VÝPIS Z BODOVÉHO HODNOCENÍ OSOB (KARTY ŘIDIČE)

 • Centrální registr řidičů je neveřejný, občan získá výpis stavu konta z karty řidiče po důkladném ověření totožnosti.
 • Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).
 • Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

6. VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

 • Jde o náhradu několika výpisů (obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů, ad.) a o prokázání kvalifikace, například v případě podání nabídky do veřejné soutěže. Podnikatelským subjektům, které musí tyto výpisy opakovaně předkládat v rámci veřejných nabídek ušetří nová funkcionalita poměrně hodně času i zbytečné administrativy. Je třeba se však nejprve do tohoto registru přihlásit, splnit určité podmínky a doložit veškeré požadované dokumenty. Správcem seznamu kvalifikovaných dodavatelů je odbor veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj, kde lze podávat žádosti o zápis do tohoto registru.
 • Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí znát IČ organizace.
 • Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč. 

7. AUTORIZACE ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MAISOH ("MODUL AUTOVRAKY INFORMAČNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ")

 • Přes pracoviště CzechPoint lze autorizovat kontaktní osoby, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH za účelem podání agendy nebo její kontroly.
 • Pro daný úkon je třeba znát IČ organizace a žadatel se musí prokázat průkazem totožnosti.
 • Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč. 

 www.czechpoint.cz