Lhota Zlínský kraj

Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
2
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
3
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
4
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
5
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
6
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
7
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
8
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
9
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
10
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
11
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
12
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
13
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
14
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
15
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
16
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
17
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
Filmové léto 2024
18
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
Filmové léto 2024
19
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
Filmové léto 2024
20
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
Filmové léto 2024
21
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
22
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
23
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
24
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
25
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
26
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
Lhotská pouť - fotbalové utkání, zábava
27
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
28
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
29
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
30
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
31
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
1
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
2
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
3
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
4
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Czech POINT

Czech POINT

Co je CZECH POINT?  Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde  každý může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Tato služba není určena k         nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného  výstupu z příslušného registru.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit takovou službu pro komunikaci občana se státem a to prostřednictvím jednoho místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.

Na obecním úřadě Lhota, v kanceláři označené logem Czech POINT, získají občané ověřené výpisy z dosud zpřístupněných centrálních evidencí a rejstříků na jednom místě a na počkání.

V současné době se jedná o tyto ověřené výstupy z centrálních registrů:

 • výpis z katastru nemovitostí,
 • výpis z obchodního rejstříku,
 • výpis ze živnostenského rejstříku,
 • výpis z Rejstříku trestů ČR,
 • výpis z bodového hodnocení osob z Centrálního registru řidičů (karty řidiče),
 • výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách,
 • autorizace přístupu do registru účastníků provozu MAISOH (Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství).

1. VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

 • Výstup může požadovat anonymní žadatel.
 • Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže, atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.
 • Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč. 

2. VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

 • Výstup může požadovat anonymní žadatel. 
 • Výpis lze požadovat na základě znalosti identifikačního čísla (IČ) podnikatelského subjektu.
 • Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč. 

3. VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

 • Výstup může požadovat anonymní žadatel. 
 • Výpis lze požadovat na základě znalosti identifikačního čísla (IČ) podnikatelského subjektu.
 • Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč. 
 • Na odboru Živnostenský úřad lze však vedle služeb Czech POINT požádat o výpis ze živnostenského rejstříku dle § 60 živnostenského zákona. Výpis je pak zpoplatněn pouze částkou 20 Kč za každou započatou stránku.

4. VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ ČR

 • Podle § 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán; tuto žádost úřad archivuje dle zákona.
 • Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalé pobytu v České republice.
 • Jestliže o výpis z Rejstříku trestů žádá zmocněnec, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a prokázat svoji totožnost. 
 • V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z Rejstřík trestů elektronicky, zaplatí klient podle zákona za tento výpis 50,- Kč (bez ohledu na počet stran) jako správní poplatek úřadu za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů. Na tento výpis se nevylepuje žádný kolek.
 • V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být manuálně zpracována na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle § 11 odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění – tedy formou papírové žádosti. Systém Czech POINT umožňuje vytisknout žadateli tuto papírovou žádost již předvyplněnou jeho osobními údaji, které sdělil obsluze pracoviště Czech POINT. V tomto případě se neplatí správní poplatek úřadu, ale vylepí se kolek v hodnotě 50,- Kč a žádost úřad pošle ke zpracování na Rejstřík trestů.

5. VÝPIS Z BODOVÉHO HODNOCENÍ OSOB (KARTY ŘIDIČE)

 • Centrální registr řidičů je neveřejný, občan získá výpis stavu konta z karty řidiče po důkladném ověření totožnosti.
 • Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).
 • Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

6. VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

 • Jde o náhradu několika výpisů (obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů, ad.) a o prokázání kvalifikace, například v případě podání nabídky do veřejné soutěže. Podnikatelským subjektům, které musí tyto výpisy opakovaně předkládat v rámci veřejných nabídek ušetří nová funkcionalita poměrně hodně času i zbytečné administrativy. Je třeba se však nejprve do tohoto registru přihlásit, splnit určité podmínky a doložit veškeré požadované dokumenty. Správcem seznamu kvalifikovaných dodavatelů je odbor veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj, kde lze podávat žádosti o zápis do tohoto registru.
 • Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí znát IČ organizace.
 • Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč. 

7. AUTORIZACE ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MAISOH ("MODUL AUTOVRAKY INFORMAČNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ")

 • Přes pracoviště CzechPoint lze autorizovat kontaktní osoby, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH za účelem podání agendy nebo její kontroly.
 • Pro daný úkon je třeba znát IČ organizace a žadatel se musí prokázat průkazem totožnosti.
 • Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč. 

 www.czechpoint.cz