Lhota Zlínský kraj

Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Informace o zpracovani osobnich udaju[1].pdf

Žádost o poskytnutí informace.docx

Kontakt na osobu - pronájem obecních prostor a vydávání nádobí: Tel. 602269979

PRODEJ PLASTOVÝCH NÁDOB NA KOMUNÁLNÍ ODPAD

NÁDOBU 120litrů - plastovou - můžete si od 4. 3. 2024 pořídit 

na obecním úřadě ve Lhotě

 1ks/629,-Kč.

 Nádobu vydají na základě dokladu o zaplacení zaměstnanci obecního úřadu v rámci otevírací doby sběrného místa nebo

dle telefonické dohody u „starého obecního úřadu“. Plechovou nádobu zde můžete ponechat k recyklaci.

 

Tel: Blažek 606 063 061

       Staněk 601 543 547

 

Přednostní odkup plastových nádob mají domácnosti s plechovou nádobou.

 

 


Publikováno 1. 3. 2024 10:31

OŘEZ DŘEVIN OD ELEKTRICKÉHO VEDENÍ

Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,
dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou.
Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění
dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.


Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu.


Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od krajního vodiče a je různé pro jednotlivé napěťové hladiny:

Hladiny napětí (VN) Ochranné pásmo Výška porostu
Nadzemní vedení | napětí od 1 kV do 35 kV 7 m od krajního vodiče maximálně 3 m
Nadzemní vedení | napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m od krajního vodiče maximálně 3 m
Podzemní vedení | do napětí 110 kV včetně 1 m od krajního kabelu nesmí být žádný porost


Hladiny napětí Bezpečná vzdálenost pro práci Vzdálenost porostu od vedení
Vedení NN | nízké napětí (400/230 V) 1 m od vedení alespoň 2 m
Vedení VN | vysoké napětí (22 kV) 2 m od vedení alespoň 3,5 m
Vedení VVN | velmi vysoké napětí (110 kV) 3 m od vedení alespoň 4,5 m


Zákon a normy rovněž určují minimální vzdálenost porostu od vedení, kterou je nutné dodržet, a bezpečnou vzdálenost pro práci takto:
V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé pozemků povinni umožnit zaměstnancům společnosti EG.D, a.s., nebo touto společností
zmocněným zhotovitelům udržovat volný pruh pozemku o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů (sloupů) nadzemního
vedení.
V případě, že při odstranění porostu v blízkosti vedení nemůže být bezpečná vzdálenost pro práci dodržena a bezpečnost osob,
technický stav vedení nebo jeho provoz by mohly být ohroženy, mohou být práce prováděny pouze se souhlasem společnosti EG.D, a.s.,
a to za podmínek pro tuto práci stanovených.


Pokud stav stromoví nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám, osloví vás zástupce EG.D, a.s., formou dopisu, ve kterém budou
uvedeny informace o provedení odstranění a ořezu dřevin na náklady EG.D, a.s.
Vlastník či uživatel nemovitosti, který neprovede ořez a odklizení dřevin, je povinen výkon činnosti v ochranném pásmu provozovateli
distribuční soustavy umožnit. V opačném případě, na základě zjištění porušení právních předpisů, může Energetický regulační úřad
udělit vlastníkům či uživatelům nemovitostí pokutu.


Odstranění a ořez dřevin provádějte, prosím, průběžně.


Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77, nebo navštivte www.egd.cz.


Publikováno 9. 11. 2022 8:57

Změny jízdních řádů od 3. 3. 2024 - KOVED Zlínského kraje

INFORMACE 

o nových změnách jízdních řádů, které vstoupí v platnost od 3. 3. 2024.

Jelikož je možné autobusové jízdní řády měnit pouze každé 3 měsíce, umožnil nám tento termín reagovat na připomínky vás, obcí, ale i vašich obyvatel.

 

Ke změnám jízdních řádů byla zaslána tisková zpráva, která ovšem neshrnuje veškeré změny, které se udály.

Všechny cestující veřejnou dopravou ve Zlínském kraji KOVED vyzývá, aby si před cestou ověřili časy odjezdů „svých“ spojů na stránkách idzk.cz nebo ve vyhledávači IDOS.

 

TZ - Nové zastávky tarifní výjimky i přečíslování linek to přinesou březnové změny jízdních řádů.pdf


Publikováno 26. 2. 2024 13:37

Místní poplatek za svoz komunálního odpadu a stočné

ZMĚNA TERMÍNŮ SVOZU – POPLATKY ZA ROK 2024 – VÝMĚNA NÁDOB NA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Nádoby se vyváží 1/14 dní vždy v lichém týdnu

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství – osoba 650,-Kč, úlevy mají pouze občané žijící v lokalitě nedostupné pro svozovou techniku (č.p. 138, 140, 148, 172, 237 a č. e. 4), ve výši 250 Kč.

 Nádoba 120litrů        

 ZAKOUPENÍ NÁDOB – plechové 110l za plastové 120l – na obecním úřadě ve Lhotě 1ks/629,-Kč. Přednost mají domácnosti s plechovou nádobou.

     

Dle Vnitřní směrnice č.1/2023 Obce Lhota projednané a schválené Zastupitelstvem obce Lhota, dne 30. 10. 2023, č. u. 12/ZO15/2023, Čl. 2 Druh služeb v odst. e) známka na popelnici o obsahu 110/120l a 240l se vydává po zaplacení poplatku a platí 1 kalendářní rok. Pokud je v domácnosti více poplatníků, přísluší jedna známka na 4 členy domácnosti pro 110/120l nádobu, pokud bude domácnost s méně než 4 poplatníky požadovat vývoz další popelnice, musí si další známku na popelnici dokoupit.

Dle Čl. 4, odst. e) za další známku na popelnici zaplatí občan 2 000 Kč

Příklad:

domácnost 2 dospělí + 3 děti – má nárok na dvě 120l nádoby, což je jedna 240litrová bez poplatku 2 000Kč

domácnost 2 dospělí + 2 děti – má nárok na jednu 120litrovou nádobu. Pokud tvoří tolik odpadu, že je nádoba nedostačující, pořídí si buďto druhou 120l nádobu (tj. vystaví dvě 120l) nebo si pořídí jednu 240l nádobu a uhradí poplatek za známku navíc 2 000Kč.

 

Sběrné místo za MŠ Lhota otevřeno:

druhou sobotu v měsíci od 8. 00 hod do 11.00 hod (zimní období 8.00 – 10.00hod)

každé pondělí od 13.00 – 15.00 hod

na sběrné místo můžete vyvážet: matrace, koberce, staré oblečení, lakované dřevo, dřevotřísky, překližky, vánoční stromky, sanitární keramiku, kompletní elektroodpad, sklo malého formátu, lamináty, jedlé oleje, tvrdé plasty (květináče, zahradní nábytek), papír a biolog. rozložitelný odpad.

nevyvážet: nebezpečný odpad, linoleum, zbytky barev, stavení suť a odpad, sádrokartony, skelnou vatu 

PAPÍR – kontejnery u Mateřské školky (za hřbitovem)

PLAST – sáčkový svoz 1/měsíc od vašeho domu

PLECHOVKY A KOVOVÝ ODPAD – nádoby na sběrných místech, tj. u nádob na sklo

 

Úhrada stočného500,-Kč/osoba, změna úhrady proběhla na jednání zastupitelstva obce dne 30. 10. 2023, č. 09/ZO15/2023

 

POPLATKY SE HRADÍ od 1. 3. - 30. 4. 2024 na obecním úřadě ve Lhotě nebo přes účet 12727661/0100. Známku si prosím vyzvedněte osobně na obecním úřadě. 


Publikováno 26. 2. 2024 13:01

Místní poplatky za rok 2024

Poplatky roku 2024 se vybírají od 1. 3. 2024 do 30. 4. 2024vždy v pondělí a ve středu od 7.00 do 17 hodin:

 Místní poplatky :

1 osoba  …. 650Kč/rok

stočné .....…. 500Kč/osoba/rok

                           pes………… 200Kč/rok, každý další 300Kč/rok

Zůstává známkový evidenční systém nádob pro vývoz komunálního odpadu. Jakmile uhradíte zákonný poplatek za provoz systému shromažďování,… a odstraňování komunálního odpadu bude Vám na Obecním úřadě ve Lhotě přidělena známka (kdo hradí poplatky přes účet 12727661/0100, pokud můžete, prokažte platbu při vyzvednutí známky). Známka se přiděluje dle směrnice č. 1/2020. Poplatníci jsou jako každoročně odměněni za třídění odpadů - zdarma 2pytle/os. na třídění plastů. Od května budou vyváženy pouze nádoby mající známku pro rok 2024. 

 


Publikováno 2. 3. 2022 10:30

PRONÁJEM OBECNÍCH PROSTOR PRO POŘÁDÁNÍ SOUKROMÝCH AKCÍ

Kontakt na osobu pro objednání nájmu sálu KD či salonku u obchodu (tel. 577 991 002) a vydávání nádobí (tel.602269979)

Kontakt na osobu pro objednání prostor Centra volnočasových aktivit - III. patro a sklep: tel. 577 991 002

 

Platba: na Obecním úřadě ve Lhotě

Ceník 2024.pdf

 


Publikováno 7. 3. 2019 15:13

Havárie vody - kontakt

banner Potřebujete vyřešit.png


Publikováno 18. 1. 2024 11:19

Tříkráková sbírka ve Lhotě

Děkujeme všem občanům za podporu a pomoc. 

Ve Lhotě se v rámci sbírky vybíralo do 5 kasiček a celková částka činí 49 643Kč.

Na stránkách Charity jsou zveřejněny výsledky v jednotlivých obcích, děkovný dopis s výnosem sbírky dle farností a děkanátů.

https://www.zlin.charita.cz/trikralova-sbirka-na-zlinsku/vytezek-a-vyuziti-sbirky/vynos-sbirky-na-zlinsku-2024/


Publikováno 11. 1. 2024 11:06

Výkup surových kůží

VÝKUP SUROVÝCH KŮŽÍ - Firma RAMOS pravidelný výkup surových kůží
KRÁLIČÍCH – 20 Kč/Ks +18dkg
15 Kč/Ks -18dkg
10 Kč/Ks -10dkg
HOVĚZÍCH - ČERSTVÝCH
KOŽEŠINOVÝCH A OSTATNÍCH
ČINĚNÍ, PRODEJ, ŠITÍ A OPRAVY VÝROBKŮ Z KŮŽE A KOŽEŠIN

- příjem zakázek na činění , preparace , šití a opravy kožešin

Plakat 4E.pdf


Publikováno 8. 1. 2024 16:15

Integrovaná doprava Zlínského kraje

Integrovaná doprava Zlínského kraje sděluje:

novinky, které čekají cestující na linkách Integrované dopravy Zlínského kraje s platností od nových jízdních řádů 10. prosince, a také k novinkám plánovaným v roce 2024

 

Novy_JR_2024_Zlinsky_kraj.pdf

Co nás čeká ve veřejné dopravě v roce 2024.pdf


Publikováno 5. 12. 2023 12:55