Lhota Zlínský kraj

Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
2
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
3
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
4
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
5
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
6
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
7
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
8
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
9
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
10
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
11
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
12
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
13
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
14
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
15
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
16
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
17
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
Filmové léto 2024
18
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
Filmové léto 2024
19
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
Filmové léto 2024
20
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
Filmové léto 2024
21
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
22
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
23
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
24
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
25
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
26
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
Lhotská pouť - fotbalové utkání, zábava
27
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
28
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
29
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
30
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
31
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
1
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
2
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
3
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
4
Uzavírka ul. Švermova - Malenovice
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Veřejné zakázky

Výběrové řízení na pozici - účetní obecního úřadu

Obor Personalistika
Cena 0,00 Kč
Rozsah zakázka malého rozsahu
Předmět zakázka na služby
Evidenční číslo
Uzávěrka 30. 01. 2023 12:00
Termín realizace 1. 2. 2023 - 30. 1. 2024
Popis Obec Lhota vyhlašuje výběrové řízení na pozici „účetní obce“ veřejná zakázka malého rozsahu OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Identifikační údaje zadavatele Obec Lhota Sídlo: Lhota 265, 763 02 Zlín Právní forma: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy Identifikační číslo: 00568635 Obec není plátcem DPH Zastoupen: Mgr. Miroslava Sanytráková, starostka Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Sanytráková Telefon: 577 991 002, 724 179 499 E-mail: Adresa pro doručování: starosta@lhota-zlin.cz OBEC LHOTA, Lhota 265, 763 02 Zlín 4 Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Miroslava Sanytráková Předmět plnění Předmětem výběrového řízení je pracovní pozice účetní obce Lhota. Požadavky na vzdělání: - minimálně úplné odborné středoškolské vzdělání ekonomického směru Další požadavky: - znalost podvojného účetnictví, výhodou účetnictví obcí - minimálně jeden rok praxe na obdobné pozici - rámcová znalost zákona o obcích, o účetnictví a zákoníku práce - pokročilá znalost práce s PC – Word, Excel - znalost práce v programu GORDIC a PERM výhodou - schopnost samostatného jednání - vysoká míra osobní odpovědnosti, samostatnosti a komunikativní schopnosti - časová flexibilita - řidičské oprávnění skupiny B Charakteristika pracovní pozice: - kompletní zpracování účetnictví, včetně vedení účetnictví do Centrálního systému účetních informací státu - vedení pokladen - správce rozpočtu, rozpočtové účetnictví - vedení a účtování mzdové agendy - vypracování a podávání daňových přiznání, daňová agenda - evidence, účtování majetku, pohledávek a závazků - archivace dokumentů - evidence a účtování poplatků - inventarizace majetku - legalizace a vidimace, spisová služba - Czech Point - zpracování statistických výkazů - výkaznictví - integrovaný informační systém státní pokladny - zajišťování platebního styku s bankami - další administrativní práce dle požadavku obce Podmínky: - předpokládaný nástup od 1.2.2023 - pracovní poměr: na dobu neurčitou – plný úvazek - platové zařazení dle nařízení vlády č.264/2022 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 9.platová třída, stupeň dle praxe - průběžné vzdělávání Výhodou uchazečů je: - osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky 512/2002 Sb. , o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů - účtování DPH, výkazy DPH, kontrolní hlášení - znalost vedení účetnictví územně samosprávných celků Lhůta pro podání přihlášky: do 30.1.2023 do 12.00 hodin, na přihlášky doručené po tomto datu nebude brán zřetel. Nabídky nebudou vráceny a budou zadavatelem archivovány ke zdokumentování průběhu zadávacího řízení. Způsob a místo doručení přihlášek: Přihlášky s požadovanými doklady označené „Výběrové řízení - účetní obce - neotvírat“ doručit doporučenou poštou, datovou schránkou, kurýrní službou na adresu: Obec Lhota, Lhota 265, 763 02 Zlín 4 nebo osobně podat v pracovní dny od 8:00 do 12:00 hodin, v pondělí a ve středu od 8.00 do 17 hodin, na podatelně zadavatele. Náležitosti písemné přihlášky: - jméno a příjmení uchazeče, titul uchazeče - datum a místo narození uchazeče - státní příslušnost uchazeče - místo trvalého pobytu uchazeče - datum a podpis uchazeče K přihlášce uchazeč připojí následující doklady: - strukturovaný životopis uchazeče včetně jeho kontaktních údajů - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání uchazeče - souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů - další doklady, které se týkají odborné způsobilosti uchazeče - kontakt Upozornění: - vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodů toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. - o výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči informováni. - vybraní uchazeči, kteří splní všechny požadavky, budou vyzváni k osobnímu pohovoru. Ve Lhotě dne 3. 1 2023 Mgr. Miroslava Sanytráková, starostka obce Lhota Vyvěšeno na ÚD: 4. 1. 2023 14:00 Sňato: 30. 1. 2023 12:00
Zpět do archivu