Lhota Zlínský kraj

Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12
Národní týden manželství
13
Národní týden manželství
14
Národní týden manželství
15
Národní týden manželství
16
Národní týden manželství
17
Národní týden manželství
18
Národní týden manželství
19 20
ZELENINA JUVITA
21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2
Pozvánka na ples - Karlovice
3
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Veřejné zakázky

Výběrové řízení na pozici - účetní obecního úřadu

Obor Personalistika
Cena 0,00 Kč
Rozsah zakázka malého rozsahu
Předmět zakázka na služby
Evidenční číslo
Uzávěrka 30. 01. 2023 12:00
Termín realizace 1. 2. 2023 - 30. 1. 2024
Popis Obec Lhota vyhlašuje výběrové řízení na pozici „účetní obce“ veřejná zakázka malého rozsahu OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Identifikační údaje zadavatele Obec Lhota Sídlo: Lhota 265, 763 02 Zlín Právní forma: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy Identifikační číslo: 00568635 Obec není plátcem DPH Zastoupen: Mgr. Miroslava Sanytráková, starostka Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Sanytráková Telefon: 577 991 002, 724 179 499 E-mail: Adresa pro doručování: starosta@lhota-zlin.cz OBEC LHOTA, Lhota 265, 763 02 Zlín 4 Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Miroslava Sanytráková Předmět plnění Předmětem výběrového řízení je pracovní pozice účetní obce Lhota. Požadavky na vzdělání: - minimálně úplné odborné středoškolské vzdělání ekonomického směru Další požadavky: - znalost podvojného účetnictví, výhodou účetnictví obcí - minimálně jeden rok praxe na obdobné pozici - rámcová znalost zákona o obcích, o účetnictví a zákoníku práce - pokročilá znalost práce s PC – Word, Excel - znalost práce v programu GORDIC a PERM výhodou - schopnost samostatného jednání - vysoká míra osobní odpovědnosti, samostatnosti a komunikativní schopnosti - časová flexibilita - řidičské oprávnění skupiny B Charakteristika pracovní pozice: - kompletní zpracování účetnictví, včetně vedení účetnictví do Centrálního systému účetních informací státu - vedení pokladen - správce rozpočtu, rozpočtové účetnictví - vedení a účtování mzdové agendy - vypracování a podávání daňových přiznání, daňová agenda - evidence, účtování majetku, pohledávek a závazků - archivace dokumentů - evidence a účtování poplatků - inventarizace majetku - legalizace a vidimace, spisová služba - Czech Point - zpracování statistických výkazů - výkaznictví - integrovaný informační systém státní pokladny - zajišťování platebního styku s bankami - další administrativní práce dle požadavku obce Podmínky: - předpokládaný nástup od 1.2.2023 - pracovní poměr: na dobu neurčitou – plný úvazek - platové zařazení dle nařízení vlády č.264/2022 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 9.platová třída, stupeň dle praxe - průběžné vzdělávání Výhodou uchazečů je: - osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky 512/2002 Sb. , o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů - účtování DPH, výkazy DPH, kontrolní hlášení - znalost vedení účetnictví územně samosprávných celků Lhůta pro podání přihlášky: do 30.1.2023 do 12.00 hodin, na přihlášky doručené po tomto datu nebude brán zřetel. Nabídky nebudou vráceny a budou zadavatelem archivovány ke zdokumentování průběhu zadávacího řízení. Způsob a místo doručení přihlášek: Přihlášky s požadovanými doklady označené „Výběrové řízení - účetní obce - neotvírat“ doručit doporučenou poštou, datovou schránkou, kurýrní službou na adresu: Obec Lhota, Lhota 265, 763 02 Zlín 4 nebo osobně podat v pracovní dny od 8:00 do 12:00 hodin, v pondělí a ve středu od 8.00 do 17 hodin, na podatelně zadavatele. Náležitosti písemné přihlášky: - jméno a příjmení uchazeče, titul uchazeče - datum a místo narození uchazeče - státní příslušnost uchazeče - místo trvalého pobytu uchazeče - datum a podpis uchazeče K přihlášce uchazeč připojí následující doklady: - strukturovaný životopis uchazeče včetně jeho kontaktních údajů - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání uchazeče - souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů - další doklady, které se týkají odborné způsobilosti uchazeče - kontakt Upozornění: - vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodů toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. - o výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči informováni. - vybraní uchazeči, kteří splní všechny požadavky, budou vyzváni k osobnímu pohovoru. Ve Lhotě dne 3. 1 2023 Mgr. Miroslava Sanytráková, starostka obce Lhota Vyvěšeno na ÚD: 4. 1. 2023 14:00 Sňato: 30. 1. 2023 12:00
Zpět do archivu